ผลงาน CSR

มูลนิธิจิตอาสา IRPC

SPI ราชบุรี

Kerry Siam Seaport

สามสามัคคี อ่างทอง กรมโรงงานฯ

จังหวัดระยอง

โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 12