ฟังธรรมะกับพระมหาสมปอง

          เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่ผ่านมา ชบค.จัดกิจกรรมฟังบรรยายธรรมะ จากพระมหาสมปอง บริษัทจึงได้ส่งพนักงานเข้ารับฟังในครั้งนี้ บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และพนักงานแต่ละคนก็ได้รับธรรมะดีๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้