อบรม Inhouse หลักสูตร "5ส."

                 บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดอบรม Inhouse หลักสูตร “5ส.” ให้กับบริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554